Overview photo of the City Impressios series by Henri Concorde by Henrik Wessmann

(DA)

Med mine værker ønsker jeg at vise skønheden i byen. Jeg plukker og sætte sammen for at skabe mit billede, min virkelighed. Som vi gør i mange andre sammenhænge.

Jeg tager udgangspunkt i et fotografi, der ofte har et meget urbant motiv som fx en container men det kan også være fx blomster fra en af byens oaser.. Dem blander jeg med andre fotografier som fx fotos af rå beton eller murværk og skaber af dem vej et nyt billede, ofte med et mere grafisk udtryk.

Jeg føler mig ikke bundet af det oprindelige i fotografierne men nedtoner noget og fremhæver noget andet.

Det er ikke vigtigt for mig om du kan genkende de enkelte elementer, som indgår i billedet. Det vigtige er at billedet skaber en nyt indtryk.

Alle billederne er 100% fotobaserede  og er resultatet af timers arbejde, hvor jeg eksperimenterer udervejs. I mit arbejde med at lave et nyt billede har jeg en proces men bryder ofte den process og eksperimenterer mig til den endelig resultatet.

 

(ENG)

With my works, I want to showcase the beauty of the city. I pick and put together to create my image, my reality. As we do in many other contexts.

I start with a photograph that often has a very urban motif such as a container but it can also be, for example, flowers from one of the city’s oases. I mix them with other photographs such as photos of raw concrete or masonry and make them into a new image, often with a more graphic expression.

I do not feel bound by the original in the photographs but diminish something and highlight something else.

It does not matter to me if you can recognize the individual elements that are included in the picture. The important thing is that the image creates a new impression.

All the images are 100% photo based and are the result of hours of work where I experiment on the go. In my work on creating a new image, I have a process but often break that process and experiment with the final result.